Vítejte na stránkách obce Zdeňkov

Obec Zdeňkov byla založena v r.1653 hrabětem Zdeňkem Matyášovským z Krasonic.

Zdeňkov se nachází mezi Novou Říší a Želetavou v okrese Jihlava a má asi 52 obyvatel. Naší pověřenou obcí je město Telč.

Nejstaršími budovami je bývalá tvrz, z které se dochovala pouze krásná kaple udržováná místními občany. Dále se dochoval  panský dvůr, který je užíván z části  místním zemědělským družstvem a v části objektu je kulturní sál. Na objektu jsou dochovány dvě pamětní desky o založení obce.

Kulturní akce










Dobrovolní hasiči











© WebCzech